loga

Milan Bo�o - Autoopravov�a Pneuservis Predaj n�hradn�ch dielovMilan Bo�o - Autoopravov�a, Pneuservis, Predaj n�hradn�ch dielov

O firmeServis a slu�byPredaj n�hradn�ch dielov a pr�slu�enstvaPromen�da kabrioletomKontakt

Predaj ND a pr�slu�enstvaPredaj ND a pr�slu�enstva

Pr�vesn� voz�ky PONGRATZ

logo Pongratz

Celozinkov� pr�ves: kon�trukcia s centr�lnym ojom a tuh�mi v�stu�n�mi prvkami * Odn�mate�n� ojo * Perfektn� spracovanie v�born� technika vysokej kvality * Spojenie bo�n�c s pozinkovan�ho plechu hlin�kov�mi profilmi * Mo�nos� prevedenia so sklopn�m predn�m �elom

 

Pongratz LPA - celokovan� pr�ves do 750 kg nebrzden�

S�riov� z�kladn� vybavenie: odn�mate�n� ojo * podlaha pod�a prevedenia: pozinkovan� plech alebo proti�mykov� vodovzdorn� preglejka.

Typ pr�vesu Lo�n� plocha
[mm]
Hmotnos� [kg] Koles�
Vlastn� Celkov�
LPA 125 U 1240x965x355 130 500 (400) 13''
LPA 150 U 1445x1075x355 140 500 (400) 13''
LPA 180 U 1745x1075x355 150 650 (400) 13''
LPA 206 U 2010x1075x355 155 650 (400) 13''
LPA 206/12 U 2005x1250x355 165 750 (400) 13''
LPA 230 U 2240x1070x355 180 750 (400) 13''
LPA 230/12 U 2240x1250x355 190 750 (400) 13''

Pongratz LPA - celokovan� pr�ves do 1000kg brzden�

S�riov� z�kladn� vybavenie: odn�mate�n� ojo * podlaha pod�a prevedenia: pozinkovan� plech alebo proti�mykov� vodovzdorn� preglejka.

Typ pr�vesu Lo�n� plocha
[mm]
Hmotnos� [kg] Koles�
Vlastn� Celkov�
LPA 180 G 1745x1075x355 195 900 (750) 13''
LPA 206 G 2005x1075x355 205 900 (750) 13''
LPA 206/12 G 2005x1250x355 215 1000 (800) 13''
LPA 230 G 2240x1070x350 220 900 (750) 13''
LPA 230/12 G 2240x1250x355 225 1000 (800) 13''

Plachty Pongratz

Vysok� plachta - bo�n� v��ka 85 cm * odn�mate�n� * kovov� r�m zv�ran� alebo trubkov� * platcha pod�a po�iadavky rolovate�n� a� z 3 str�n

N�zka plachta - jednoducho nap�nate�n� cez lo�n� plochu siln�mi gumi�kov�mi �pinkami * dodanie komplet s �ahko montovate�n�mi �chytmi na plachtu

Atypick� plachty - pod�a po�iadaviek z�kazn�ka

pr�vesn� voz�k

�al�� v�robn� sortiment Pongratz


Pr�vesy na �lny

pr�vesn� voz�k
Pr�vesy na vodn� sk�tre


Pr�vesy na prepravu automobilov

pr�vesn� voz�k
Pr�vesy na prepravu motocyklov