loga

Milan Bo�o - Autoopravov�a Pneuservis Predaj n�hradn�ch dielovMilan Bo�o - Autoopravov�a, Pneuservis, Predaj n�hradn�ch dielov

O firmeServis a slu�byPredaj n�hradn�ch dielov a pr�slu�enstvaPromen�da kabrioletomKontakt

Servis a slu�byServis a slu�by

Pneumatiky Kleber

logo Kleber

 

BEZPE�NOS� - lep�ie odol�va aquaplaningu * lep�ia pri�navos� na vlhkej vozovke * vynikaj�ce dr�anie na vozovke pri vysokej r�chlosti

POHODLIE - tlmenie n�razov * ni��ia �rove� hluku

image 12

 

�IVOTNOS� - ve�k� kilometrov� v�kon * rovnomern� opotrebovanie

image 3

 

Pneumatiky Michelin

logo Michelin

MICHELIN Pilot EXALTO - absol�tny p��itok z jazdy

P��itok, dynamika, zr�chlenie a elegancia s� k���ov� pojmy, ktor�mi sa in�pirovali dizajn�ri
a in�inieri Michelinu. Jej mimoriadny temperament uchv�ti v�etk�ch v�niv�ch vodi�ov.

V�NIMO�N� POCIT PRI RIADEN�

* skuto�n� pocit zr�chlenia * ostr� a svie�i temperament * siln� �portov� duch

�O UMO��UJE ZIMN� PNEUMATIKA

* umo��uje zachova� dobr� pri�navos� a dobr� pohyblivos� na mokr�ch, zasne�en�ch a z�adovaten�ch cest�ch * zni�uje riziko aquaplaningu v�aka svojmu �peci�lnemu tvaru, ktor� umo��uje odv�dza� vodu spod pneumatiky * pon�ka tie� najlep�ie brzdn� vlastnosti na snehu a po�adovici, v�aka zmesi �peci�lnej gumy so silicou, ktor� sa prisp�sobuje n�zkym teplot�m, vysokej lameliz�cii dez�nu, ktor� umo��uje v�born� z�ber na snehu.